KÄYTÄ AUTON SÄHKÖLÄMMITINTÄ OIKEIN

Auton esilämmittämisestä on etua:

  • moottori käynnistyy huomattavasti paremmin

  • sisätila lämpiää nopeammin ja ikkunat pysyvät liikkeelle lähdön jälkeen sulana

  • moottori kuluttaa käynnistystä kohden noin 0,15 - 0,30 litraa vähemmän polttoainetta

Sähkölämmittimen käyttöön liittyviä turvallisuusseikkoja

Moottorin sähkölämmitintä käytetään monesti sellaisissa paikoissa, joissa laitteiden ja sähköasennusten on turvallisuuden vuoksi oltava asianmukaiset.

  • lämmityslaitteen saa kytkeä ainoastaan suojamaadoitettuun pistorasiaan

  • lämmityspistorasiana ei saa käyttää rakennuksen sisällä tai parvekkeella olevaa pistorasiaa

  • liitäntäjohdon tulee olla riittävän pitkä, jotta jatkojohtojohtoa ei tarvita

  • jatkojohtoa ei ole suotavaa käyttää, koska maata myöten kulkiessaan ne altistuvat vedelle, lumelle ja lialle mikä voi aiheuttaa oikosulun vaaran

  • ajamaan lähdettäessä liitäntäjohto tulee ottaa kokonaan pois pistorasiasta, jotta siitä ei aiheudu vaaraa esim. lapsille, jotka eivät ymmärrä johdon päästä saatavaa sähköiskun vaaraa

  • auton sisätilan lämmittimenä saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen valmistettua lämmitintä, koska sisätilan lämmittimessä on ylikuumenemissuoja, joka estää palovaaran toisin kuin muissa lämpöpuhaltimissa, jotka aiheuttavat mahdollisesti tulipalon vaaran

Mikäli sähkölämmityslaitteita ei käytetä oikein, saattaa käyttäjä tai muut henkilöt altistua sähköiskun vaaralle ja ajoneuvo ja sen säilytyspaikka palovaaralle. Huolimattomuuden tai välinpitämättömyyden vuoksi sattuneissa onnettomuuksissa vastuussa on aina laitteen omistaja tai kytkijä.